Belastingadviseur is een vrij beroep. Iedereen mag zich dus zo noemen. Gelukkig zijn veel belastingadviseurs aangesloten bij een beroepsvereniging.
Deze verenigingen stellen kwaliteitseisen aan hun leden en hebben regels vastgesteld, waar de leden zich aan moeten houden.

Een belastingadviseur die zich niet heeft aangesloten bij een van deze organisaties is niet per definitie "slecht", maar diens kwaliteit valt lastiger te beoordelen.

De beroepsverenigingen hebben als kernactiviteiten:
- opleiding
- kennisuitwisseling
- kwaliteitsbewaking

Fiscalect is aangesloten bij de volgende beroepsorganisatie:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RB : Register Belastingadviseurs
Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging waarin twee beroepsverenigingen voor fiscaal adviseurs de krachten bundelen: het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB).
Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verenigingen gefuseerd en als RB verder gegaan.

Het RB is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB.
Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.
Het RB heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en biedt daarom een uitgebreid Permanente Educatie-programma aan.

Er zijn diverse redenen waarom een RB zich onderscheidt van een gewone adviseur:

- Een RB heeft een universitaire of HBO-opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond;
- Een RB is verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van het continue volgen van cursussen;
- Een RB is gebonden aan het reglement voor de beroepsuitoefening;
- De cliënt kan een beroep doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Site: www.rb.nl

Register Belastingadviseurs