Begeleiding bij scheiding

Voorkom onnodig (financieel) leed.
Voorkom onnodig (financieel) leed.

U gaat scheiden of u gaat uit elkaar wonen.
Dat heeft veel financiële, fiscale en vooral emotionele gevolgen.

Misschien gaat u verhuizen, of verkoopt u uw woning.
U gaat alimentatie betalen, of u krijgt alimentatie.

Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor de belastingheffing van u en uw partner.
Denk aan uw beider:
* – aangifte inkomstenbelasting;
* – heffingskortingen in uw aangifte(n);
* – voorlopige aanslag;
* – lopende (huur-, zorg-, kinder-) Toeslagen.

Gaat u bijvoorbeeld alimentatie betalen, dan krijgt u hierover (gedeeltelijk) belasting terug.  Krijgt u alimentatie, dan moet u daarover mogelijk deels belasting betalen.

Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont EN er een verzoek tot echtscheiding in ingediend.

Voorkom verrassingen en laat dit vooraf goed beoordelen!
Fiscalect kan helpen de financiële pijn te verzachten.