Beroepsorganisatie

Belastingadviseur is een vrij beroep. Iedereen mag zich dus zo noemen. Gelukkig zijn veel belastingadviseurs aangesloten bij een beroepsvereniging.
Deze verenigingen stellen kwaliteitseisen aan hun leden en hebben regels vastgesteld, waar de leden zich aan moeten houden.

Een belastingadviseur die zich niet heeft aangesloten bij een van deze organisaties is zeker niet “slecht(er)”, maar diens kwaliteit valt lastiger te beoordelen.

Fiscalect is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 6.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

De RB: daar begint elk fiscaal antwoord mee

 Site: www.rb.nl