Disclaimer

disclaimer_480Fiscalect staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is Fiscalect aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.
Fiscalect shall take no responsibility for the content of any of her web pages; Fiscalect shall not be liable for any damages of any kind, including consequential or incidental damages, arising from submission, installation, maintenance, transmission, copying, modification, distribution or use of any materials.