Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Onze dienstverlening geschiedt conform onze algemene voorwaarden.
Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onder nummer 159/2018.

Voor de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, klik hier.
Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek gratis toegezonden.